Wettelijke bepalingen

Disclaimer

Hoewel Freddy Michiels zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (freddymichiels.com) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Freddy Michiels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product of dienst, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Freddy Michiels zich het recht voor een bestelling van dergelijk product of dienst, te weigeren of te annuleren. 

Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor gebruik door Freddy Michiels en worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.
Alle gegevens die u uitwisselt met de website is telkens met een beveiligde verbinding (SSL). Onze systemen zijn beveiligd tegen virussen en andere malware.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Cookie Policy

This Cookie Policy applies to the website of 'www.freddymichiels.com' ("the Website").

By accessing the Website, you agree that this Cookie Policy will apply whenever you access the Website on any device.
Any changes to this policy will be posted here. We reserve the right to vary this Cookie Policy from time to time and such changes shall become effective as soon as they are posted. Your continued use of the Website constitutes your agreement to all such changes.

Our use of cookies
We only use site management cookies on the Website. These are used to maintain your identity or session on the Website and store some choices you make during ordering of a book. We do NOT use cookies for tracking nor any form of advertising, but other websites might.
We do use Google Analytics. For more information on their cookie policy, please visit https://support.google.com/analytics/answer/6004245.


In order to use this website and order books, your browser MUST allow cookies. Below you can see either 'Cookies enabled' or 'Cookies NOT enabled'. If not enabled, please change the settings of your browser.
Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

These links explain how you can control cookies via your browser - remember that if you turn off cookies in your browser, you CANNOT use the Website:

After you concluded your logged in session, you may delete our cookies if still stored. None of the stored data will be used in any future sessions.

© Copyright 2023  Freddy Michiels - All Rights Reserved - Website by BOX

Deel deze pagina: